Chcemy, żeby te spotkania były inspiracją dla uczniów do szukania swojej drogi życiowej, odkrywania swojej wyjątkowości, żeby dawały odwagę, by o swojej wierze, o wartościach chrześcijańskich świadczyć we wszystkich przestrzeniach życia.

 

1. Pan Tadeusz Dubicki, 4 grudnia 2014 roku

2. Siostra Kinga ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi, 25 maja 2015 roku

3. Christopher - gość z Kalifornii, 15 marca 2017 roku