Katolickie Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego jest prowadzone przez Fundację „Fides et Educatio”, której Fundatorem jest Biskup Świdnicki Ignacy Dec

 

Celem Fundacji „Fides et Educatio” jest:

  1. Tworzenie i prowadzenie katolickich szkół
  2. Udzielanie wsparcia finansowego szkołom

 

Fundacja realizuje swoje cele:

  1. Dofinansowywanie formacji i dokształcania nauczycieli, wychowawców i uczniów szkół oraz formacji rodziców uczniów uczęszczających do szkół
  2. Dofinansowywanie zakupu wyposażenia szkół oraz remontów budynków
  3. Wspieranie działalności szkół w innych obszarach

 

Fundacja „Fides et Educatio”

Pl. Jana Pawła II 2, 58-100 Świdnica

Nazwa banku: PKO BP S.A., I Oddział w Świdnicy

Numer konta:  90 1020 5138 0000 9302 0162 8890